Skip To Main Content

Staff Directory

Faculty

Arriaga, Evelio- Evelio.Arriaga@oxnardunion.org

Atkins,  Kristin- Kristin.Atkins@oxnardunion.org

Barry, Kate- Katie.Barry@oxnardunion.org

Bello, Matthew- Matthew.Bello@oxnardunion.org

Blumenthal, Kate- Kate.Blumenthal@oxnardunion.org

Blumenthal, Sean- Sean.Blumenthal@oxnardunion.org

Brown, Doreen- Doreen.Brown@oxnardunion.org

Burgueno, Jesse- Jesse.Burgueno@oxnardunion.org

Calote, Leah- Leah.Calote@oxnardunion.org

Carey, Bryn- Bryn.Carey@oxnardunion.org

Creech, Matthew- Matthew.Creech@oxnardunion.org

Creech, Tera- Tera.Creech@oxnardunion.org

Davis, Carla- Carla.Davis@oxnardunion.org

Eglitis, Sarah- Sarah.Eglitis@oxnardunion.org

Espinoza, Beulah- Beulah.Espinoza@oxnardunion.org

Eubank, Jess- Jess.Steinkamp@oxnardunion.org

Fennell, Ashley- Ashley.Fennell@oxnardunion.org

Flores, Teresa- Teresa.Flores@oxnardunion.org

Halstead, Allison- Allison.Halstead@oxnardunion.org

Hedegard, William- William.Hedegard@oxnardunion.org

Huizinga, Erin- Erin.Huizinga@oxnardunion.org

Kikuchi, Karen- Karen.Kikuchi@oxnardunion.org

Maier, Jochen- Jochen.Maier@oxnardunion.org

Mercado, Megan- Megan.Mercado@oxnardunion.org

Moore, Melayna- Melayna.Moore@oxnardunion.org

Moultrie, Brooke- Brooke.Moultrie@oxnardunion.org

Pelayo, Alyson- Alyson.Pelayo@oxnardunion.org

Pierson, Stephanie- Stephanie.Pierson@oxnardunion.org

Pimentel, Jared- Jared.Pimentel@oxnardunion.org

Rea, Donnie- Donnie.Rea@oxnardunion.org

Sachs, Jon- Jon.Sachs@oxnardunion.org

Steward, Alison- Alison.Steward@oxnardunion.org

Tkacz, Brittani- Brittani.Tkacz@oxnardunion.org

 

 

Office

Counselors:

Leader, Jodi- Jodi.Leader@oxnardunion.org

Dominguez, Alisha- Alisha.Dominguez@oxnardunion.org

 

Registrar:

Medina, Jazmin- Jazmin.Medina@oxnardunion.org

 

Wellness Specialists:

Gonella, Caroline- Caroline.Gonella@oxnardunion.org

Cahue, Rafael- Rafael.Cahue@oxnardunion.org

 

Career Center:

Nagel, Colleen- Colleen.Nagel@oxnardunion.org

 

ASB Bookkeeper:

Mulchay.Christi- Christi.Mulchay@oxnardunion.org

 

IT Support:

Tapia, Miguel- Miguel.Tapia@oxnardunion.org

 

Textbook Clerk:

Wolverton Ito, Kay- Katherine.Wolverton@oxnardunion.org

 

Nurse:

Umholtz, Mary Beth- Mary.Umholtz@oxnardunion.org